لباس زیر زنانه | فروشگاه آنلاین انواع لباس زیر زنانهhttp://gecem.ir لباس زیر زنانه | فروشگاه آنلاین انواع لباس زیر زنانهfa لباس زیر زنانه | فروشگاه آنلاین انواع لباس زیر زنانهhttp://gecem.ir/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://gecem.ir162130 لباس زیر زنانه | فروشگاه آنلاین انواع لباس زیر زنانهCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 ست کاستوم فانتزی رقص عربی مدل 16054 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E16054 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، ساق بند ، رو بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی رقص عربی مدل 20116 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20116 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، ساق بند ، رو بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست لباس زیر با جوراب و بند جوراب مدل 23794 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23794 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیرزنانه -base 23794.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;چهار تکه (سوتین ، شورت ، جوراب ، بند جوراب)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 7, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23839 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23839 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23884 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23884 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 سوتین دکلته چسبی مدل 9008 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D9008 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a9008.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دکلته چسبی<br />دارای 2 سایز و 3 رنگ<br />قابل تنظیم به صورت دستی&nbsp;<br />بالهای چسبی<br />قابل استفاده مجدد<br />دارای جک<br />ضد عرق<br />برش خورده به صورت لیزری<br />فوم بادی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 ست کاستوم فانتزی مهماندار مدل 23931 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23931 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب و بند جوراب</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 13049 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E13049 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، دستکش ، شورت</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23836 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23836 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، مچ بند&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی دانش آموز مدل 23954 http://gecem.ir/index.aspx?Product=ٍE23954 <p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی خدمتکار مدل 23837 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23837 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، دستکش ، دستمال گردن</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب مدل YG-7 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 سوتین دکلته بدون درز مدل 10400 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10400.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین دکلته بدون درز&nbsp;</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن دامنی مدل 19098 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C19098 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگن دامنی 19098.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن دامنی</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 20126 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20126 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8142 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8142 <img src='./Administrator/files/ProductPic/11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4703 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4703 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4703.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23838 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23838 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب ، بند جوراب ، کراوات ، بند مد</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 لباس خواب مدل 19043 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19043 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت&nbsp;</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23849 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23849 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23995 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23995 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2017 لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23877 http://gecem.ir/index.aspx?Product=23877 <img src='./Administrator/files/ProductPic/23877-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8144 http://gecem.ir/index.aspx?Product=ٍE8144 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 1 سایز</p> <p><span>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</span></p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس زیر همراه با جوراب و بند جوراب 24003 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D24003 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>&nbsp;چهار تکه (سوتین ، شورت ، جوراب و بند جوراب)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول 95% کتان و 5% لاکرا تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23889 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23889 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 سوتین مدل 2379 http://gecem.ir/index.aspx?Product=ِD2379 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 5 سایز و 5 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست کاستوم فانتزی مهماندار مدل 23956 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23956 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 گن پایین تنه ضد سلولیت مدل 10044 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10044 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گن لاغری ضد سلولیت - 10044.jpg' height='100' width='100' /><p><p>5 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز آنتی سلولیت فرم دهنده بدن</p> <p>تا 70 % کاهش سلولیت&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از 82% میکروفیبر و 12% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین سیلیکونی دکلته با قابلیت اضافه شدن بند شانه شفاف مدل 41008 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41008 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی همراه با بست جلوی قابل تنظیم</p> <p>دارای دو سایز کاپ</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23850 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23850 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، تور حریر جدا شونده)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23891 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23891 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 سوتین جک دار همراه با بند پشت شفاف مدل 00149 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D00149 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند پشت شفاف (مناسب لباس های پشت باز)</p> <p><span>دارای 4 سایز و 4 رنگ</span></p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست کاستوم فانتزی خدمتکار مدل 21012 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E21012 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، دستمال گردن</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی آشپز مدل 13046 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E13046 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی خدمتکار مدل 23978 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23978 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب ، مچ بند ، دستمال گردن</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23896 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23896 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس زیر همراه با جوراب و بند جوراب مدل 24002 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D24002 <p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23881 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23881 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی ملوان مدل 20106 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20106 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی مهماندار مدل 23968 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23968 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی ارتشی چریکی مدل 23999 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23999 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب ، ساق بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب توری همراه یا شورت مدل 19820 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19820 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23983 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23983 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب توری مدل 23901 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23901 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی آتش نشان مدل 9948 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E9948 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب توری مدل 19911 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19911 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب مدل 19084 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19084 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 لباس خواب ساتن با روبدوشامبر مدل 19186 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19186 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر- لباس خواب- gecem group - 19186.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب ساتن هراه با روبدوشامبر</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی ملوان مدل 20130 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب و بند جوراب</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4757 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4757 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4757.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 سوتین مدل 2370 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2370 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین مخصوص شیردهی دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 لباس خواب توری مدل 19812 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19812 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23963 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23963 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، شورت</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23964 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23964 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، ساق بند ، دستبند</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس زیر عروس با جک به همراه شورت لامبادایی مدل YG-23799 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23799 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست کاستوم فانتزی چریکی مدل 23973 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23973 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بازوبند ، کراوات ، ران بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی مهماندار مدل 23970 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23970 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;<span>&nbsp;شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، شورت&nbsp;</span></p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8140 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8140 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p><span>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</span></p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب مدل 23827 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23827 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23877 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23877 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a23877-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 لباس خواب توری مدل 23871 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23871 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23976 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23976 <p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب توری مدل 23716 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23716 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی ناخدا مدل 23055 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23055 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب و بند جوراب</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی ملوان مدل 23966 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23966 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، ساق بند&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب مدل 23835 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23835 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی خدمتکار مدل 23977 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23977 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب ، مچ بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب مدل 23823 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23823 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب مدل 23832 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23832 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 4 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 20129 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20129 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست لباس زیر مدل 23850 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23850 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، تور حریر جدا شونده)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 لباس خواب توری مدل 19087 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19087 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی دکتر مدل 20127 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20127 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست لباس بادی توری و چرمی مدل 23962 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23962 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 13042 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E13042 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، دستکش</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23974 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23974 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی پرستار مدل 23997 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23997 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی توری و چرمی مدل 23994 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23994 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23957 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23957 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی توری و چرمی مدل 23992 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23992 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23971 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23971 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;&nbsp;شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، دستبند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب مدل 23826 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23826 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23987 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23987 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، چشم بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس فانتزی توری و چرمی 23947 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23947 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل20086 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20086 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 2 رنگ و 3 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23955 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23955 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 30, 2017 ست لباس بادی توری و چرمی مدل 23975 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23975 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی ملوان مدل 23972 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23972 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;&nbsp;شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، دستمال گردن</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23709 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23709 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 20104 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20104 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، دستکش ، شورت</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8139 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8139 <p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 ست لباس زیر مدل 23741 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23741 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه 23741.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، &nbsp;شورت همراه با تور حریر جدا شونده)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23706 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23706 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی پرستار مدل 23996 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23996 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی مدل 23965 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23965 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : شورت ، سوتین ، جوراب ، بند جوراب &nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 سوتین مدل 044 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY044 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دارای&nbsp;<span>4 سایز و&nbsp;</span><span>4 رنگ</span></p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس بادی توری مدل23951 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23951 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8141 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8141 <p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23950 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23950 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی توری مدل 25017 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E25017 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23952 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23952 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 گن پایین تنه حجم دهنده مدل 10083 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10083 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa10083.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>گن بدون درز برش لیزری شکل دهنده شکم پهلو و حجم دهنده باسن</p> <p>&nbsp;این محصول از 85% پلی آمید و 15% اسپاندکس تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 لباس خواب حریر مدل 20102 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN20102 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 3 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23959 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23959 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب مدل 23824 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23824 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر مدل 23852 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23852 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 سوتین مدل 2376 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2376 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 4 سایز و 6 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, November 12, 2017 گن سرتاسری دامنی مدل 19111 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C19111 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگن سرتاسری دامنی 19111.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>گن سرتاسری دامنی</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 سوتین دکلته سیلیکونی مدل 41011 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41011 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a41011.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی&nbsp;</p> <p>دارای دو سایز کاپ</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 سوتین دکلته چسبی مدل 9006 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D9006 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دکلته چسبی همراه با پد جدا شونده<br />دارای 4 سایز و 2 رنگ<br />قابل تنظیم به صورت دستی&nbsp;<br />بالهای چسبی<br />قابل استفاده مجدد<br />دارای جک<br />ضد عرق<br />برش خورده به صورت لیزری<br />فوم بادی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس بادی توری مدل 20121 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20121 <p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 ست سه تکه مدل 23798 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23798 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست دو تکه لباس زیر کد 23798base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>یک رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 21, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23861 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23861 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیر زنانه - base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23948 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23948 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب مدل 23825 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23825 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر بلند با شورت&nbsp;</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست سه تکه مدل 23797 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23797 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;<span>دارای جک</span></p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 7, 2017 شورت مدل 1789 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1789 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 لباس خواب ساتن مدل 19805 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19805 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب ساتن هراه با روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12505 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12505 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 لباس خواب حریر مدل 23886 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23886 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23796 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23796 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست دو تکه لباس زیر کد 23796base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>دو رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 21, 2017 ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب ، ساق بند مدل YG-23734 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23734 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب ، ساق بند&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست سه تکه مدل 23842 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23842 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه 23842.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 سوتین مدل 2376 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY2376 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 4 سایز و 6 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 سوتین مدل 2397 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY2397 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 5 سایز و 5 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس زیر همراه با جوراب و بند جوراب مدل 23795 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23795 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;چهار تکه (سوتین ، شورت ، جوراب ، بند جوراب)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 سوتین بدون درز مدل 10421 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E10421 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10421.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین بدون درز&nbsp;</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 سوتین ورزشی بدون درز با جک جدا شونده مدل 234 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C234 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aورزشی 234.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین ورزشی بدون درز با جک جدا شونده</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12507 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12507 <img src='./Administrator/files/ProductPic/12507edited.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 24, 2017 ست لباس زیر دوتکه مدل 20098 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D20098 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیرزنانه -base 20098.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 شورت مدل 1450 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 ست شورت جوراب و بند جوراب مدل 929 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY929 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 سوتین شیردهی مدل 8161 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D8161 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین مخصوص شیردهی دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 سوتین گیپور مدل 044 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D044 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دارای&nbsp;<span>4 سایز و&nbsp;</span><span>4 رنگ</span></p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23616 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23916 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span>4 سایز </span></p> <p><span>2 رنگ</span></p> <p><span>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</span></p> <p><span> سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و نیز بند بی رنگ مخصوص لباس های باز </span></p> <p><span>این محصول از%90 کتان و 10% لاکرا تشکیل شده است.</span></p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;مخصوص پوست های حساس</span></p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Thursday, September 7, 2017 ست لباس زیر عروس گیپور مدل YG-16016 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG16016 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب ، ساق بند&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست شورت جوراب و بند جوراب مدل 923 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY923 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 ست لباس زیر عروس گیپور همراه با جوراب و بند جوراب مدل YG-20046 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG20046 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>دارای 4 سایز و 2 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23791 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23791 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 7, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23793 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23793 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیرزنانه -base 23793.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 لباس خواب ساتن با روبدوشامبر مدل 24021 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN24021 <p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8141 http://gecem.ir/index.aspx?Product=8141 <p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 گن پاین تنه مدل 10074 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10074 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10074.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز مناسب برای شکم پهلو باسن ران</p> <p>&nbsp;این محصول از82 % میکروفیبر و 18% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 25, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-23735 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23735 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 3, 2017 ست لباس زیر عروس دو تکه مدل YG-19019 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG19019 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس دو تکه ( شورت و سوتین)</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 90 % پلی آمید و 10% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 لباس خواب مدل 23824 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23824 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست شورت جوراب و بند جوراب مدل 942 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY942 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23924 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23924 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a23924-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;4 سایز</p> <p>سه رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای جک</p> <p>&nbsp;دارای بند بی رنگ مخصوص لباس های باز</p> <p>&nbsp;این محصول از%80 پلی آیتد و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p><span>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</span></p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4637 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4637 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46370001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست دو تکه لباس زیر مدل 12515 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12515 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه 12515.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23790 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23790 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه -BASE 23790.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12506 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12506 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیرزنانه -base 12506.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 گن پایین تنه مدل 10065 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10065 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10065.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز مناسب برای شکم پهلو باسن&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از82 % میکروفیبر و 18% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین مدل 2397 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2397 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 5 سایز و 5 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23862 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23862 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa23861-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-24015 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG24015 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 3, 2017 شورت مدل 1439 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1439 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23744 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23744 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه 23744.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 گن پایین تنه مدل 10029 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10029 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10029.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>مواد استفاده شده در این محصول دارای ویژگی تهویه ، راحتی در پوشیدن و خاصیت زیبایی می باشد.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23929 http://gecem.ir/index.aspx?Product=d23929 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیرزنانه -base 23929.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 سوتین مدل 2377 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2377 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 4 سایز و 4 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس زیر سه تکه 23641 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23641 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیرزنانه -base 23641.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 23985 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23985 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 سوتین ورزشی بدون درز مدل 10407 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10407 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10407.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین ورزشی بدون درز&nbsp;</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 شورت مدل 965 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY965 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت دامنی مدل 977 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY977 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 1453 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 شورت دامنی مدل 1447 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1447 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>5 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 سوتین چسبی همراه با پد جدا شونده مدل 41009 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41009 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین چسبی همراه با پد جدا شونده<br />دارای 1 سایز و 1 رنگ<br />قابل تنظیم به صورت دستی <br />بالهای چسبی<br />قابل استفاده مجدد<br />دارای جک<br />ضد عرق<br />برش خورده به صورت لیزری<br />فوم بادی</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت مدل YG-23843 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23843 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23921 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23921 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیرزنانه -base 23921.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4773 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4773 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4773.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 گن پایین تنه مدل 10038 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10038 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10038.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز مناسب برای شکم پهلو باسن ران</p> <p>&nbsp;این محصول از90 % میکروفیبر و 10% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن پایین تنه مدل 10000 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10000.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول &nbsp;70 % تاکتل و 30% لاکرا تشکیل شده است.</p> <p>برخی از لباس زیر ها با میکروفیبر نرم طراحی می شوند که در بدن شما به راحتی می نشینند . ذر زیر لباس مشخص نمشوند و خط نمی اندازند و این محصول جزو آن دسته است</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 شورت دامنی مدل 966 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY966 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 1451 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1451 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-23674 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23674 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4763 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4763 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4763.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8143 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8143 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت مدل YG-23792 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23792 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-24017 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG24017 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 3, 2017 شورت مدل 759 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY759 <img src='./Administrator/files/ProductPic/TEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23860 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23860 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیر زنانه - شورت- سوتین 23860-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین دکلته فومی مدل 9007 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D9007 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دکلته چسبی همراه با بند پشت&nbsp;<br />دارای 2 سایز و 2 رنگ<br />قابل تنظیم به صورت دستی&nbsp;<br />بالهای چسبی<br />قابل استفاده مجدد<br />دارای جک<br />ضد عرق<br />برش خورده به صورت لیزری<br />فوم بادی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 گن پایین تنه مدل 10061 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10061 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10061.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز شکل دهنده شکم باسن پهلو ران</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 شورت مدل 7639 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY7639 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 سوتین سیلیکونی دکلته بدون بست جلو مدل 41007 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41007 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین سیلیکونی دکلته بدون بند جلو&nbsp;</p> <p>فری سایز</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 شورت مدل 984 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY984 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 گن پایین تنه مدل 10005 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10005 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10005.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>مواد استفاده شده در این محصول دارای ویژگی تهویه ، راحتی در پوشیدن و خاصیت زیبایی می باشد.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین بدون درز مدل 10409 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10409 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10409.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین بدون درز&nbsp;</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 گن پایین تنه مدل 10081 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10081 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10081.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز برش لیزری&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر عروس همراه با دو شورت جوراب و بند جوراب دارای جک YG-23696 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23696 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 2 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 سوتین دکلته سیلیکونی بدون بست جلو مدل 41014 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41014 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین سیلیکونی دکلته بدون بست جلو&nbsp;</p> <p>فری سایز</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس خواب توری مدل 23871 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23871 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 سوتین مدل 2378 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2378 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 4 سایز و 5 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 24013 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D24013 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 7, 2017 گن پایین تنه مدل 10018 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگن لاغری 10018.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>مواد استفاده شده در این محصول دارای ویژگی تهویه ، راحتی در پوشیدن و خاصیت زیبایی می باشد.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست دو تکه لباس زیر مدل 12516 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12516 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست دو تکه لباس زیر کد 12516 base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 21, 2017 ست سه تکه مدل 23858 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23858 <img src='./Administrator/files/ProductPic/23858- ست لباس زیر زنانه - base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین مدل 9004 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D9004 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دارای&nbsp;6 سایز و&nbsp;2 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 شورت مدل 1438 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1438 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 لباس خواب مدل 19087 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY19087 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23859 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23859 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه 23859.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 سوتین بدون درز مدل 10402 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10402 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10402.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین بدون درز&nbsp;</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 23984 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23984 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 شورت مدل1457 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1457 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 شورت مدل 780 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY780 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-24016 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG24016 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 3, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12504 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12504 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه 12504.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 شورت مدل 1454 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1454 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 شورت مدل 1455 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1455 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 شورت مدل 7222 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY7222 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 گن پایین تنه مدل 865 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C865 <img src='./Administrator/files/ProductPic/865.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>گن&nbsp;<span>پایین تنه&nbsp;</span></p> <p><span>برش لیزری باعث می شود هیچ اثری بر روی شلوار شما مشاهده نشود.</span></p> <p><span>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</span></p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن پایین تنه مدل 10084 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10084 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10084.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>گن بدون درز برش لیزری شکل دهنده شکم</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 شورت مدل 1008 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1008 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>7 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 1437 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1437 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 سوتین سیلیکونی دکلته با قابلیت اضافه شدن بند شانه شفاف مدل 41004 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41004 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی همراه با بست جلوی قابل تنظیم</p> <p>فری سایز</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8145 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8145 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 لباس خواب توری مدل 23823 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23823 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست شورت جوراب و بند جوراب مدل 6124 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E6124 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, August 30, 2017 سوتنی سیلیکونی دکلته مدل 41012 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41012 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی همراه با بست جلوی قابل تنظیم</p> <p><span>دارای دو سایز کاپ</span></p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 لباس خواب توری مدل 23828 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23828 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 شورت مدل 964 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY964 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 لباس خواب توری مدل 23938 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23938 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 ست دو تکه لباس زیر مدل 12514 http://gecem.ir/index.aspx?Product=d12514 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12512 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12512 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه 12512.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12502 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12502 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه 12502.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 شورت مدل 1782 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1782 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 گن سرتاسری مدل 10077 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10077 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10077.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن سرتاسری شکل دهنده بدن</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 شورت مدل 1424 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 23993 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23993 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23926 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23926 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a23926-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 لباس خواب توری همراه با شورت مدل 19812 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY19812 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب توری مدل 19088 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY19088 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 شورت مدل 1458 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1458 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 سوتین همراه با پد جدا شونده مدل 41010 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی همراه با بست جلوی قابل تنظیم</p> <p>دارای 3 سایز کاپ</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 گن پایین تنه مدل 10001 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>مواد استفاده شده در این محصول دارای ویژگی تهویه ، راحتی در پوشیدن و خاصیت زیبایی می باشد.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست کاستوم فانتزی توری و چرمی مدل 23958 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23958 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23709 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23709 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست سه تکه مدل 23624 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23624 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه 23624.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8145 http://gecem.ir/index.aspx?Product=8145 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 گن سرتاسری مدل 10072 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10072 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگن سرتاسری 10072.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن سرتاسری شکل دهنده بدن</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23706 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23706 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب توری مدل 23826 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23826 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب توری مدل 23833 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23833 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 24000 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E24000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی مدل 9907 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E9907 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 کاستوم کد 23664 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23664 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2017 لباس خواب مدل 23827 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23827 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 شرت مدل 981 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY981 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 لباس خواب توری مدل 23932 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23932 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 تاپ ورزشی بدون درز مدل 10600 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>تاپ ورزشی بدون درز</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8142 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8142 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 لباس خواب توری مدل 23934 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23934 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12501 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیرزنانه -base 12501.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4767 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4767 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4767.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 لباس خواب توری با دوبدوشامبر مدل 23881 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23881 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب مدل 23835 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23835 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب با روبدوشامبر مدل 23849 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23849 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست لباس خواب توری با دوبدوشامبر مدل 23945 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23945 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 ست لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23850 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23850 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری&nbsp;</p> <p>شامل : شورت ، سوتین ، تور جدا شونده سرتاسری</p> <p>دارای 3 رنگ و 4 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب ساتن و توری مدل 23828 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23828 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4613 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4613 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46130001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 لباس خواب مدل 19043 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY19043 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت&nbsp;</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب مدل 23825 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23825 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر بلند با شورت&nbsp;</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب توری مدل 23716 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23716 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4758 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4758 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4758.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 لباس خواب توری مدل 23939 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23939 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 لباس خواب توری و ساتن مدل 23933 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23933 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 شورت مدل 1460 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1460 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 لباس خواب مدل 23941 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23941 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, August 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4614 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4614 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46140001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4655 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4655 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46550001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, December 4, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4766 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4766 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4766.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4765 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4765 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4765.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 سوتین جک دار همراه با بند پشت شفاف مدل 00149 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D00149 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند پشت شفاف (مناسب لباس های پشت باز)</p> <p><span style="font-size: 10pt;">دارای 4 سایز و 4 رنگ</span></p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4762 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4762 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4762.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4768 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4768 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4768.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4772 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4772 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4772.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4704 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4704.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, October 16, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4774 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4774 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4774.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4685 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4685 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46850001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس زیر با جوراب و بند جوراب مدل 23794 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23794 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیرزنانه -base 23794.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;چهار تکه (سوتین ، شورت ، جوراب ، بند جوراب)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 7, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4761 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4761 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4761.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4557 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4557 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45570001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4604 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4604 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46040001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4722 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4722 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4722.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4672 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46720001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4760 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4760 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4760.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4764 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4764 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4764.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23616 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23916 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و نیز بند بی رنگ مخصوص لباس های باز</p> <p>&nbsp;این محصول از%90 کتان و 10% لاکرا تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p><span>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</span></p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 7, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4632 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4632 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46320001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4624 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4624 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46240001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4605 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4605 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46050001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4729 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4729 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4729.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23862 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23862 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa23861-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین مدل 064 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D064 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دارای&nbsp;<span>4 سایز و&nbsp;</span><span>3 رنگ</span></p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4630 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4630 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46300001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4618 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4618 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46180001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 سوتین مدل 9004 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D9004 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دارای&nbsp;<span>6 سایز و&nbsp;</span><span>2 رنگ</span></p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 سوتین سیلیکونی دکلته با قابلیت اضافه شدن بند شانه شفاف مدل 41008 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41008 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی همراه با بست جلوی قابل تنظیم</p> <p><span>دارای دو سایز کاپ</span></p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4612 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4612 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46120001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4564 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4564 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45640001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4625 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4625 <img src='./Administrator/files/ProductPic/46250001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4600 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/46000001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 سوتین گیپور مدل 044 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D044 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دارای <span style="font-size: 10pt;">4 سایز و&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">4 رنگ</span></p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23924 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23924 <img src='./Administrator/files/ProductPic/23924-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;4 سایز</p> <p>سه رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای جک</p> <p>&nbsp;دارای بند بی رنگ مخصوص لباس های باز</p> <p>&nbsp;این محصول از%80 پلی آیتد و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23790 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23790 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه -BASE 23790.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4651 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4651 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46510001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, December 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4692 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4692 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46920001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23793 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23793 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیرزنانه -base 23793.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 سوتین مدل 2397 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2397 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 5 سایز و 5 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 شورت مدل 984 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY984 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت دامنی مدل 977 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY977 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 780 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY780 <p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 759 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY759 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 1453 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4555 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4555 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45550001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4759 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4759 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4759.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 24013 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D24013 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;<span>دارای جک</span></p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 7, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23791 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23791 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 7, 2017 ست لباس زیر مدل 23741 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23741 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه 23741.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، &nbsp;شورت همراه با تور حریر جدا شونده)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4771 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4771 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4771.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4732 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4732 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4732.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4728 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4728 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4728.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4640 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4640 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46400001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23921 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23921 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیرزنانه -base 23921.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 سوتین شیردهی مدل 8161 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D8161 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین مخصوص شیردهی دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4610 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4610 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46100001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 شورت دامنی مدل 966 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY966 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 965 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY965 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 1439 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1439 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4567 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4567 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45670001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 شورت مدل 1008 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1008 <p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 سوتین مدل 2377 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2377 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 4 سایز و 4 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4636 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4636 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46360001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4634 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4634 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46340001.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4667 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4667 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46670001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4687 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4687 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46870001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4731 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4731 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4731.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4735 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4735 <p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4578 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4578 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45780001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4587 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4587 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45870001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 شورت مدل 964 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY964 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت دامنی مدل 1447 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1447 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>5 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 1450 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 1455 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1455 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 سوتین مدل 2379 http://gecem.ir/index.aspx?Product=ِD2379 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 5 سایز و 5 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس زیر همراه با جوراب و بند جوراب 24003 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D24003 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>&nbsp;چهار تکه (سوتین ، شورت ، جوراب و بند جوراب)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول 95% کتان و 5% لاکرا تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4592 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4592 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45920001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4635 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4635 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46350001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4629 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4629 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46290001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4661 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4661 <p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4668 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4668 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46680001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 شورت مدل 1454 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1454 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 شورت مدل1457 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1457 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 شورت مدل 1451 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1451 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 1437 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1437 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 1424 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 شورت مدل 7222 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY7222 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 شورت مدل 7639 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY7639 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 شورت مدل 1782 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1782 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 سوتین دکلته بدون درز مدل 10400 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10400.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین دکلته بدون درز&nbsp;</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 شورت مدل 1438 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1438 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 21, 2017 لباس خواب ساتن با روبدوشامبر مدل 24021 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN24021 <p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 سوتین مدل 2378 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2378 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 4 سایز و 5 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4626 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4626 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46260001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4633 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4633 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46330001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4675 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4675 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46750001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4676 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4676 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46760001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4679 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4679 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46790001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 شورت مدل 1458 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1458 <p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 ست لباس زیر عروس با جک به همراه شورت لامبادایی مدل YG-23799 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23799 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4585 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4585 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45850001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 سوتین دکلته چسبی مدل 9006 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D9006 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دکلته چسبی همراه با پد جدا شونده<br />دارای 4 سایز و 2 رنگ<br />قابل تنظیم به صورت دستی&nbsp;<br />بالهای چسبی<br />قابل استفاده مجدد<br />دارای جک<br />ضد عرق<br />برش خورده به صورت لیزری<br />فوم بادی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4717 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4717 <img src='./Administrator/files/ProductPic/4717.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب ، ساق بند مدل YG-23734 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23734 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب ، ساق بند&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23957 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23957 <p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-23674 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23674 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 سوتین سیلیکونی دکلته بدون بست جلو مدل 41007 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41007 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین سیلیکونی دکلته بدون بست جلو&nbsp;</p> <p>فری سایز</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس زیر عروس گیپور مدل YG-16016 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG16016 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب ، ساق بند&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب مدل YG-23792 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23792 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت مدل YG-23843 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23843 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 سوتین بدون درز مدل 10421 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E10421 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10421.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین بدون درز&nbsp;</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-24016 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG24016 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2017 گن پایین تنه مدل 10018 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10018 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گن لاغری 10018.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>مواد استفاده شده در این محصول دارای ویژگی تهویه ، راحتی در پوشیدن و خاصیت زیبایی می باشد.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن پایین تنه مدل 10065 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10065 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10065.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز مناسب برای شکم پهلو باسن&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از82 % میکروفیبر و 18% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین دکلته سیلیکونی بدون بست جلو مدل 41014 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41014 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین سیلیکونی دکلته بدون بست جلو&nbsp;</p> <p>فری سایز</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4757 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4757 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa4757.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4503 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4503 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4503.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس زیر همراه با جوراب و بند جوراب مدل 23795 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23795 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;چهار تکه (سوتین ، شورت ، جوراب ، بند جوراب)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-23735 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23735 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2017 ست لباس زیر عروس همراه با دو شورت جوراب و بند جوراب دارای جک YG-23696 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG23696 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس با جک به همراه دو شورت ، جوراب و بند جوراب&nbsp;</p> <p>دارای 4 سایز و 2 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 گن پایین تنه ضد سلولیت مدل 10044 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10044 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگن لاغری ضد سلولیت - 10044.jpg' height='100' width='100' /><p><p>5 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز آنتی سلولیت فرم دهنده بدن</p> <p>تا 70 % کاهش سلولیت&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از 82% میکروفیبر و 12% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتنی سیلیکونی دکلته مدل 41012 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41012 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی همراه با بست جلوی قابل تنظیم</p> <p>دارای دو سایز کاپ</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس زیر عروس گیپور همراه با جوراب و بند جوراب مدل YG-20046 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG20046 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>دارای 4 سایز و 2 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 سوتین دکلته سیلیکونی مدل 41011 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41011 <img src='./Administrator/files/ProductPic/41011.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی&nbsp;</p> <p>دارای دو سایز کاپ</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 سوتین چسبی همراه با پد جدا شونده مدل 41009 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41009 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین چسبی همراه با پد جدا شونده<br />دارای 1 سایز و 1 رنگ<br />قابل تنظیم به صورت دستی&nbsp;<br />بالهای چسبی<br />قابل استفاده مجدد<br />دارای جک<br />ضد عرق<br />برش خورده به صورت لیزری<br />فوم بادی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23860 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23860 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیر زنانه - شورت- سوتین 23860-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن پایین تنه مدل 10061 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10061 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10061.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز شکل دهنده شکم باسن پهلو ران</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن پاین تنه مدل 10074 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10074 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10074.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز مناسب برای شکم پهلو باسن ران</p> <p>&nbsp;این محصول از82 % میکروفیبر و 18% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 25, 2017 گن پایین تنه حجم دهنده مدل 10083 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10083 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10083.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>گن بدون درز برش لیزری شکل دهنده شکم پهلو و حجم دهنده باسن</p> <p>&nbsp;این محصول از 85% پلی آمید و 15% اسپاندکس تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست شورت جوراب و بند جوراب مدل 942 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY942 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2017 ست شورت جوراب و بند جوراب مدل 929 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY929 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2017 سوتین بدون درز مدل 10409 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10409 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10409.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین بدون درز&nbsp;</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12506 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12506 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیرزنانه -base 12506.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4747 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4747 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4747.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-24015 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG24015 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2017 گن پایین تنه مدل 865 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C865 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa865.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>برش لیزری باعث می شود هیچ اثری بر روی شلوار شما مشاهده نشود.</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین بدون درز مدل 10402 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10402 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10402.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین بدون درز&nbsp;</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12505 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12505 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 گن سرتاسری مدل 10077 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10077 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10077.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن سرتاسری شکل دهنده بدن</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن دامنی مدل 19098 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C19098 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گن دامنی 19098.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن دامنی</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 ست سه تکه مدل 23624 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23624 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر زنانه 23624.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23929 http://gecem.ir/index.aspx?Product=d23929 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیرزنانه -base 23929.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 ست لباس زیر همراه با جوراب و بند جوراب مدل 24002 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D24002 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;چهار تکه (سوتین ، شورت ، جوراب و بند جوراب)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول 95% کتان و 5% لاکرا تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23926 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23926 <img src='./Administrator/files/ProductPic/23926-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین ورزشی بدون درز با جک جدا شونده مدل 234 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C234 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ورزشی 234.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین ورزشی بدون درز با جک جدا شونده</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 سوتین دکلته چسبی مدل 9008 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D9008 <img src='./Administrator/files/ProductPic/9008.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دکلته چسبی<br />دارای 2 سایز و 3 رنگ<br />قابل تنظیم به صورت دستی&nbsp;<br />بالهای چسبی<br />قابل استفاده مجدد<br />دارای جک<br />ضد عرق<br />برش خورده به صورت لیزری<br />فوم بادی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23744 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23744 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه 23744.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست سه تکه مدل 23858 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23858 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a23858- ست لباس زیر زنانه - base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن سرتاسری دامنی مدل 19111 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C19111 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گن سرتاسری دامنی 19111.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>گن سرتاسری دامنی</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4508 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4508 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4508.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 سوتین ورزشی بدون درز مدل 10407 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10407 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10407.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین ورزشی بدون درز&nbsp;</p> <p><span>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</span></p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر عروس مدل YG-24017 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG24017 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12507 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12507 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a12507edited.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 24, 2017 گن پایین تنه مدل 10081 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10081 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10081.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز برش لیزری&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن پایین تنه مدل 10029 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10029 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10029.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>مواد استفاده شده در این محصول دارای ویژگی تهویه ، راحتی در پوشیدن و خاصیت زیبایی می باشد.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن پایین تنه مدل 10038 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10038 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10038.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن بدون درز مناسب برای شکم پهلو باسن ران</p> <p>&nbsp;این محصول از90 % میکروفیبر و 10% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23859 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23859 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه 23859.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 سوتین دکلته فومی مدل 9007 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D9007 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دکلته چسبی همراه با بند پشت&nbsp;<br />دارای 2 سایز و 2 رنگ<br />قابل تنظیم به صورت دستی&nbsp;<br />بالهای چسبی<br />قابل استفاده مجدد<br />دارای جک<br />ضد عرق<br />برش خورده به صورت لیزری<br />فوم بادی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 سوتین سیلیکونی دکلته مدل 41004 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41004 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی همراه با بست جلوی قابل تنظیم</p> <p>فری سایز</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست لباس زیر دوتکه مدل 20098 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D20098 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیرزنانه -base 20098.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 گن پایین تنه مدل 10000 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10000.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول &nbsp;70 % تاکتل و 30% لاکرا تشکیل شده است.</p> <p>برخی از لباس زیر ها با میکروفیبر نرم طراحی می شوند که در بدن شما به راحتی می نشینند . ذر زیر لباس مشخص نمشوند و خط نمی اندازند و این محصول جزو آن دسته است</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن پایین تنه مدل 10001 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10001 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a10001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>4 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>مواد استفاده شده در این محصول دارای ویژگی تهویه ، راحتی در پوشیدن و خاصیت زیبایی می باشد.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر و لباس زیر عروس مدل YG-19019 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG19019 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس دو تکه ( شورت و سوتین)</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 90 % پلی آمید و 10% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 گن پایین تنه مدل 10005 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10005 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10005.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن&nbsp;پایین تنه&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>مواد استفاده شده در این محصول دارای ویژگی تهویه ، راحتی در پوشیدن و خاصیت زیبایی می باشد.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر سه تکه 23641 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23641 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیرزنانه -base 23641.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 سوتین همراه با پد جدا شونده مدل 41010 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D41010 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین کاپی سیلیکونی دکلته با کاپ جدا شونده داخلی همراه با بست جلوی قابل تنظیم</p> <p>دارای 3 سایز کاپ</p> <p>سیلیکون طبیعی و نرم که بدون بند و شفاف است برای استفاده در زیر لباس های با پارچه ظریف</p> <p>کاپ آزاد که بعد از نصبی به صورت بخشی از بدن شما می شود با قابلیت جابجایی و حرکت راحت</p> <p>کاپ آزاد: راحت برای استفاده ، سادگی در جدا کردن و تضمین ثابت بودن در جای قرار گیری ( در صورتی که نصب طبق دستورالعمل انجام شود.)</p> <p>پدهای جدا شونده قابلیت شستشو ، استفاده مجدد و سهولت در نگهداری را دارند.</p> <p>به راحتی توسط آب و صابون شسته می شوند و در هوای آزاد خشک می شوند.</p> <p>جنس محصول 100% سیلیکون می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 ست سه تکه لباس زیر مدل 23861 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23861 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیر زنانه - base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 گن سرتاسری مدل 10072 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10072 <img src='./Administrator/files/ProductPic/گن سرتاسری 10072.jpg' height='100' width='100' /><p><p>3 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>گن سرتاسری شکل دهنده بدن</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 28, 2017 ست شورت جوراب و بند جوراب مدل 923 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY923 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 4, 2017 گن پایین تنه مدل 10084 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10084 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10084.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>گن بدون درز برش لیزری شکل دهنده شکم</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4706 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4706 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4706.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 تاپ ورزشی بدون درز مدل 10600 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>تاپ ورزشی بدون درز</p> <p>این محصول از 80% پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4579 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4579 <p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4582 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4582 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45820001.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4515 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4515 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4515.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4709 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4709 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4709.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 3 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4664 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4664 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46640001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4628 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4628 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46280001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4738 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4738 <p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4509 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4509 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4509.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4506 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4506 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4506.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4704 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4704.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4507 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4507 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4507.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4650 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4650 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46500001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, December 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4742 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4742 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4742.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4745 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4745 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4745.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4505 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4505 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4505.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4589 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4589 <p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4746 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4746 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4746.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4743 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4743 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4743.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4744 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4744 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4744.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4594 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4594 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45940001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4565 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4565 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45650001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4566 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4566 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45660001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4596 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4596 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45960001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4598 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4598 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45980001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4597 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4597 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45970001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4616 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4616 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46160001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4568 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4568 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45680001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4569 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4569 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45690001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4570 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4570 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45700001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4571 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4571 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45710001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4572 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4572 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45720001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4576 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4576 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45760001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4551 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4551 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45510001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4550 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4550 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a45500001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4552 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4552 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45520001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4736 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4736 <p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4727 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4727 <p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4730 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4730 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4730.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4580 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4580 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45800001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4581 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4581 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45810001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4583 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4583 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45830001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4584 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4584 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45840001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4586 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4586 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45860001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4588 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4588 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45880001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4590 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4590 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45900001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4593 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4593 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45930001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4733 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4733 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4733.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4734 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4734 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4734.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4739 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4739 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4739.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4754 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4754 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4754.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4755 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4755 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4755.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4764 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4764 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4764.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4765 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4765 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4765.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4766 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4766 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4766.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4767 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4767 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4767.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4768 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4768 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4768.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4772 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4772 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4772.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4773 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4773 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4773.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4756 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4756 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4756.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4758 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4758 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4758.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4759 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4759 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4759.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4760 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4760 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4760.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4761 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4761 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4761.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4762 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4762 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4762.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4774 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4774 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4774.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4757 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4757 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4757.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4547 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4547 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a45470001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4763 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4763 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4763.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4718 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4718 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4718.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4719 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4719 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4719.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4723 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4723 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4723.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4724 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4724 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4724.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4726 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4726 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4726.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4764 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4764 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4764.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4702 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4702 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4702.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4765 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4765 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4765.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4704 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa4704.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4766 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4766 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4766.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4767 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4767 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4767.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4768 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4768 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4768.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4504 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4504 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4504.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4771 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4771 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4771.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 26, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4772 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4772 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4772.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4773 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4773 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4773.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4774 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4774 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4774.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4701 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4701 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4701.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4708 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4708 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4708.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4665 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4665 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46650001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4666 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4666 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46660001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4686 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4686 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46860001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4710 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4710 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4710.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4711 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4711 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4711.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4712 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4712 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4712.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4713 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4713 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4713.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4714 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4714 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4714.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4716 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4716 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4716.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, November 25, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4669 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4669 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46690001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4670 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4670 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46700001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4671 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4671 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46710001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4658 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4658 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46580001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 3 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4659 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4659 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46590001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4660 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4660 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46600001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4662 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4662 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46620001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4663 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4663 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46630001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4673 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4673 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46730001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4678 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4678 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46780001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4683 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4683 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46830001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4684 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4684 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46840001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4620 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4620 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46200001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4631 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4631 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46310001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4608 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4608 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46080001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4615 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4615 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46150001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4621 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4621 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46210001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4622 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4622 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46220001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4623 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4623 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46230001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4627 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4627 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46270001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4641 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4641 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46410001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4649 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4649 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46490001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, December 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4638 http://gecem.ir/index.aspx?Product= DK-4638 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46380001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4639 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4639 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46390001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4642 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4642 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46420001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4643 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4643 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46430001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4644 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4644 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46440001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4645 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4645 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46450001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4646 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4646 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46460001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4647 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4647 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46470001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4648 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4648 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46480001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 3, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4680 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4680 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46800001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4681 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4681 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46810001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4693 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4693 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46930001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4694 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4694 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46940001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4696 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4696 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46960001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4697 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4697 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46970001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای&nbsp; 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4698 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4698 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46980001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای&nbsp; 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, December 11, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-47000 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-47000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a47000001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای&nbsp; 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, December 11, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4511 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4511 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4511.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4512 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4512 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4512.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4513 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4513 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4513.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4521 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4521 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a45210001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4518 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4518 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4518.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4519 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4519 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4519.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4520 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4520 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4520.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-5421 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-5421 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4521.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4704 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4704 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa4704.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست دو تکه لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4705 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4705 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4705.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4516 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4516 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4516.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4517 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4517 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4517.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4758 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4758 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4758.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4759 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4759 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4759.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4760 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4760 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4760.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4761 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4761 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4761.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4501 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4501.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 13, 2017 ست دو تکه لباس حاملگی مدل DK-4762 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4762 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4762.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4677 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4677 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46770001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4652 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4652 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46520001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, December 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4653 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4653 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46530001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, December 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4654 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4654 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46540001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, December 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4656 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4656 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46560001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Tuesday, December 5, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4688 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4688 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46880001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4690 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4690 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46900001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4691 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4691 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46910001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Sunday, December 10, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4553 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4553 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45530001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4554 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4554 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45540001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس زیر دوتکه مدل 12513 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12513 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a12513-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23789 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23789 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aست لباس زیرزنانه -base 23789.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, December 11, 2017 ست لباس بادی توری مدل 20121 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20121 <p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 لباس خواب ساتن با روبدوشامبر مدل 24021 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN24021 <p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست سه تکه لباس حاملگی مدل DK-4703 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4703 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4703.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 4, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4619 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4619 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46190001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4556 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4556 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45560001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8143 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8143 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4558 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4558 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45580001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4559 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4559 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45590001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4560 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4560 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45600001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4561 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4561 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45610001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4562 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4562 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45620001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4563 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4563 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45630001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4617 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4617 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46170001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4601 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4601 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46010001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4602 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4602 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a46020001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Saturday, December 2, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4595 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4595 <img src='./Administrator/files/ProductPic/45950001.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Wednesday, November 29, 2017 شورت مدل 1789 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY1789 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>1 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>شورت فانتزی&nbsp;</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 20, 2017 ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب مدل YG-7 http://gecem.ir/index.aspx?Product=YG7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس زیر عروس همراه با شورت ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>دارای 4 سایز و 1 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12501 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیرزنانه -base 12501.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 23, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12502 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12502 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه 12502.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست لباس زیر دو تکه مدل 12504 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12504 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه 12504.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست لباس زیر دو تکه 12512 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12512 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه 12512.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4703 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4703 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa4703.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست سه تکه لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 1 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 ست دو تکه لباس زیر مدل 12514 http://gecem.ir/index.aspx?Product=d12514 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy (2).jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 11, 2017 ست دو تکه لباس زیر مدل 12515 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12515 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه 12515.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست دو تکه لباس زیر مدل 12516 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12516 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست دو تکه لباس زیر کد 12516 base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 21, 2017 ست دو تکه لباس زیر مدل 12517 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12517 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست لباس زیرزنانه -base 12517.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 7, 2017 ست لباس زیر دوتکه مدل 12518 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D12518 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa12518-base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;دو تکه (سوتین ، شورت )</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 سوتین جادویی دکلته 9014 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D9014 <img src='./Administrator/files/ProductPic/71WyhbU0RcL._UX522_ (1).jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین دکلته جادویی چسبی</p> <p>مخصوص فرم دهی و بزرگنمایی سینه</p> <p>دارای 4 سایز و 2 رنگ</p> <p>قابل تنظیم به صورت دستی&nbsp;</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 12, 2017 گن پایین تنه حجم دهنده مدل 10083 http://gecem.ir/index.aspx?Product=C10083 <img src='./Administrator/files/ProductPic/10083.jpg' height='100' width='100' /><p><p>2 سایز</p> <p>2 رنگ</p> <p>گن بدون درز برش لیزری شکل دهنده شکم پهلو و حجم دهنده باسن</p> <p>&nbsp;این محصول از 85% پلی آمید و 15% اسپاندکس تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, October 2, 2017 لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23884 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23884 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر مدل 23886 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23886 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب توری مدل 23901 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23901 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب مدل 23827 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23827 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب مدل 23827 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23827 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 20104 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20104 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، دستکش ، شورت</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی دکتر مدل 20127 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20127 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 20129 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20129 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی ملوان مدل 20130 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب و بند جوراب</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی خدمتکار مدل 21012 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E21012 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، دستمال گردن</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی ناخدا مدل 23055 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23055 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب و بند جوراب</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی مهماندار مدل 23931 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23931 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب و بند جوراب</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23836 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23836 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، مچ بند&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی خدمتکار مدل 23837 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23837 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، دستکش ، دستمال گردن</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23838 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23838 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب ، بند جوراب ، کراوات ، بند مد</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23839 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23839 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23889 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23889 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23891 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23891 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23896 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23896 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 1 رنگ و 1 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس فانتزی توری و چرمی 23947 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23947 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23948 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23948 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23950 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23950 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب مدل 23835 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23835 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23849 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23849 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23849 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23849 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23850 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23850 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 ست لباس زیر سه تکه مدل 23796 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23796 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست دو تکه لباس زیر کد 23796base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>دو رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس یا لامبادایی)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 21, 2017 لباس خواب حریر مدل 23852 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23852 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب توری مدل 23871 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23871 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23877 http://gecem.ir/index.aspx?Product=23877 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa23877-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23877 http://gecem.ir/index.aspx?Product=23877 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa23877-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23884 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23884 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23995 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NY23995 <p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 13049 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E13049 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، دستکش ، شورت</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی رقص عربی مدل 16054 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E16054 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، ساق بند ، رو بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل20086 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20086 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 2 رنگ و 3 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب حریر با شورت مدل 19043 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19043 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت&nbsp;</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست لباس بادی توری مدل23951 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23951 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23952 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23952 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی دانش آموز مدل 23954 http://gecem.ir/index.aspx?Product=ٍE23954 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب ، کراوات ، جوراب ، بند مو</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23955 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23955 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 3, 2017 ست کاستوم فانتزی مهماندار مدل 23956 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23956 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی توری و چرمی مدل 23958 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23958 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23959 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23959 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری و چرمی مدل 23962 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23962 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23963 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23963 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p><br />شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، شورت</p> <p>این محصول از 100% پلی استر تشکیل شده است.</p> <p><br />قابل شستشو با دست و ماشین است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23964 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23964 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، ساق بند ، دستبند</span></p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی مدل 23965 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23965 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : شورت ، سوتین ، جوراب ، بند جوراب &nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی ملوان مدل 23966 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23966 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;<span>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، ساق بند&nbsp;</span></p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی مهماندار مدل 23968 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23968 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p><br />دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی مهماندار مدل 23970 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23970 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;&nbsp;شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، شورت&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23971 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23971 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;&nbsp;شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، دستبند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی ملوان مدل 23972 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23972 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>&nbsp;&nbsp;شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، دستمال گردن</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی چریکی مدل 23973 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23973 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بازوبند ، کراوات ، ران بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23974 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23974 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم &nbsp;، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست لباس بادی توری و چرمی مدل 23975 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23975 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی پلیس مدل 23976 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23976 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی خدمتکار مدل 23977 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23977 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب ، مچ بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی خدمتکار مدل 23978 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23978 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب ، مچ بند ، دستمال گردن</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 23983 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23983 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 23984 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23984 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 23985 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23985 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل 23987 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23987 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، چشم بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری و چرمی مدل 23992 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23992 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 23993 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23993 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری و چرمی مدل 23994 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23994 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی پرستار مدل 23996 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23996 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی پرستار مدل 23997 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23997 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی ارتشی چریکی مدل 23999 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E23999 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب ، ساق بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی و توری مدل 24000 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E24000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل 25017 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E25017 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست سه تکه مدل 23797 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23797 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">دارای جک</span></p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p><span>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</span></p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 7, 2017 ست سه تکه مدل 23798 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23798 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ست دو تکه لباس زیر کد 23798base.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>یک رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;<span>دارای جک</span></p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, October 21, 2017 ست سه تکه مدل 23842 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23842 <img src='./Administrator/files/ProductPic/لباس زیر زنانه 23842.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>1 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، شورت بکلس)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, November 11, 2017 ست لباس زیر مدل 23850 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D23850 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>&nbsp;سه تکه (سوتین ، شورت ، تور حریر جدا شونده)</p> <p>سوتین دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8139 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8139 <p></p><hr/> Saturday, September 23, 2017 سوتین مدل 2370 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2370 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>4 سایز</p> <p>3 رنگ</p> <p>سوتین مخصوص شیردهی دارای بند یدکی همرنگ ست و&nbsp;دارای جک</p> <p>&nbsp;این محصول از80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 10, 2017 سوتین مدل 2376 http://gecem.ir/index.aspx?Product=D2376 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سوتین با بند شفاف</p> <p>دارای 4 سایز و 6 رنگ</p> <p>&nbsp;این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p> <p>بافت بسیار ظریف و لطیف</p> <p>&nbsp;مخصوص پوست های حساس</p> <p>طراحی و کیفیت فوق العاده</p> <p>تن خور عالی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, November 12, 2017 ست لباس راحتی زمستانی مدل DK-4707 http://gecem.ir/index.aspx?Product=DK-4707 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4707.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس راحتی زمستانی</p> <p>دارای 2 رنگ و 4 سایز</p></p><hr/> Monday, November 20, 2017 ست کاستوم فانتزی ملوان مدل 20106 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20106 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی رقص عربی مدل 20116 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20116 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل :کاستوم ، ساق بند ، رو بند</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 20126 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E20126 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaax.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, November 18, 2017 لباس خواب مدل 19084 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19084 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب توری همراه با شورت مدل 19087 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19087 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب ساتن با روبدوشامبر مدل 19186 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19186 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aلباس زیر- لباس خواب- gecem group - 19186.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب ساتن هراه با روبدوشامبر</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب ساتن با روبدوشامبر مدل 19186 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19186 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaلباس زیر- لباس خواب- gecem group - 19186.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب ساتن هراه با روبدوشامبر</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب ساتن مدل 19805 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19805 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب ساتن هراه با روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب توری مدل 19812 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19812 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب توری مدل 19820 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19820 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب توری مدل 19911 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN19911 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر مدل 20102 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN20102 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت</p> <p>دارای 1 رنگ و 3 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23706 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23706 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23706 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23706 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23709 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23709 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب حریر با روبدوشامبر مدل 23709 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23709 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب توری مدل 23716 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23716 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب مدل 23823 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23823 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 3 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب مدل 23824 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23824 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23881 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23881 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب توری با روبدوشامبر مدل 23881 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23881 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت و روبدوشامبر</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8140 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E8140 <p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست لباس بادی توری مدل 8144 http://gecem.ir/index.aspx?Product=ٍE8144 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست لباس بادی توری</p> <p>دارای 2 رنگ و 1 سایز</p> <p><span>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</span></p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 لباس خواب مدل 23825 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23825 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب حریر بلند با شورت&nbsp;</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست کاستوم فانتزی چرمی مدل 9907 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E9907 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی توری و چرمی</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Thursday, September 14, 2017 ست کاستوم فانتزی آتش نشان مدل 9948 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E9948 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب ، بند جوراب&nbsp;</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی مدل 13042 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E13042 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، دستکش</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 ست کاستوم فانتزی آشپز مدل 13046 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E13046 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ست کاستوم فانتزی</p> <p>دارای 1 رنگ و 2 سایز</p> <p>شامل : کاستوم ، کلاه ، جوراب</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Wednesday, September 13, 2017 لباس خواب مدل 23826 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23826 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 2 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017 ست شورت جوراب و بند جوراب مدل 6124 http://gecem.ir/index.aspx?Product=E6124 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 3, 2017 لباس خواب مدل 23832 http://gecem.ir/index.aspx?Product=NN23832 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTEST - Copy.jpg' height='100' width='100' /><p><p>لباس خواب توری هراه با شورت</p> <p>دارای 4 رنگ و 2 سایز</p> <p>این محصول از 80 % پلی آمید و 20% الاستین تشکیل شده است.</p></p><hr/> Saturday, September 16, 2017